niedziela, 4 maja 2008

Ciechocinek 19.04.2008

Zapis audio nauk rekolekcyjnych w Centrum Duchowości Świętorodzinnej im. ks. J. Berthiera w Ciechocinku 19.04.2008
"Spotkanie przy studni"
ks. Tomasz Górecki MSF
część 1 >>>

część 2 >>>

Praca w grupach >>>

ks. Zbigniew Dykiel MSF
część 3 >>>

Zdjęcia >>>